FERIE ZIMOWE ze Studio Tańca AT Dance 🥳✈🥰

ZAPISY https://swiplo.com.pl/event-form/43og4?client=atdance

❄️KIEDY ? 👉 16-20 styczeń 7:00-15:00

❄️GDZIE? 👉 ul. Krasińskiego 79A

❄️OFERTA? 👉
Warsztaty Taneczne (Nauka techniki różnych styli tanecznych, choreografie, zabawa tańcem...)
Warsztaty Wokalne (Emisja głosu, ćwiczenia wokalne, oddechowe, wokaliza, nauka wybranego repertuaru rozrywkowego...)
Warsztaty Plastyczne (Kreatywna Plastyka ograniczona jedynie przez naszą wyobraźnie !)
Warsztaty Rekreacyjne (Lodowisko, Basen, Spacery, Seanse Filmowe, Gry i zabawy, Prywatna Impreza Karnawałowa...)

❄️OBIADY? 👉 Dzieciakom zapewniamy codziennie pyszny posiłek z naszych Jasielskich restauracji - w wybrany dzień przewidujemy #PIZZADAY

❄️CENA? 👉 Cena za pojedyncze warsztaty - 250 zł
Cena za pakiet warsztatów - 450 zł
(opcja obiadów +100zł)

❄️DLA KOGO? 👉 Dla dzieciaków które chcą spędzić FERIE aktywnie i z PRZYTUPEM !

Kochani ! Większość Was zna NAS DOSKONALE 😄 Więc jesteśmy przekonani że wiecie że z nami NIE DA SIĘ NUDZIĆ 😄

Dodatkowo pamiętajcie że każdy event który organizujemy, relacjonujemy na naszych Social Mediach, więc bądźcie pewni że z tym będzie tak samo !

Nie czekajcie z zapisami - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !

 

Potwierdzenie zgłoszenia dziecka poprzez zadatek w wysokości 100 zł przelewem na konto:
Studio Tańca AT DANCE
77 2490 0005 0000 4530 4456 5443
tytułem: Imię Nazwisko dziecka - Ferie Zimowe 2023

 

Do zobaczenia na pierwszej #bitwienaśnieżki
Studio Tańca AT Dance


 

 

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ze STUDIO TAŃCA AT DANCE

  1. Każdy uczestnik ferii zimowych zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

  1. Ferie Zimowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Rodzic (opiekun) wpłacając zaliczkę, deklaruje tym samym uczestnictwo dziecka  w feriach zimowych. Brak wpłaty zaliczki powoduje utratę zarezerwowanego miejsca.

 

  1. Warunkiem uczestnictwa w ferie zimowych jest uregulowanie opłaty w wysokości ustalonej przez organizatora oraz zapisane uczestnika wypoczynku przez rodzica (opiekuna) online.

 

  1. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka z ferii zimowych. Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu musi być potwierdzona przez rodzica (opiekuna) na zgłoszeniu online.

 

  1. Zajęcia odbywają się według harmonogramu. Dzieci przebywają pod stałą opieką instruktorów.

 

  1. Każdy Uczestnik ma obowiązek:

a/ zapoznania się z obowiązującymi  regulaminami

b/ dbać o higienę osobistą,  porządek w obiekcie i szanować mienie,

c/ okazywać wzajemną życzliwość i pomoc, szacunek wychowawcom, kolegom i innym osobom

d/ aktywnie uczestniczyć w zajęciach,

e/ bezwzględnie podporządkowywać się poleceniom instruktorom

 

  1. Uczestnikowi ferii zimowych nie wolno oddalać się od grupy oraz opuszczać terenu ferii zimowych bez wiedzy i zgody instruktorów

 

  1. Każdy Uczestnik ma prawo do pełnego korzystania z oferty przedstawionej przez organizatora wybranych Warsztatów.

 

  1. Za wszystkie urządzenia elektroniczne (np. telefon komórkowy, MP-3, aparat fotograficzny…), pieniądze oraz inne wartościowe rzeczy przyniesione przez dzieci odpowiadają rodzice. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności materialnej.

 

  1. W razie nagannego zachowania się dziecka na feriach zimowych będą zastosowane następujące kary porządkowe: zwrócenie uwagi dziecku, ustne przekazanie uwag o zachowaniu się dziecka rodzicom (opiekunom). W skrajnym przypadku nastąpi wydalenie dziecka z ferii zimowych bez możliwości zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu.