REGULAMIN

VII Międzynarodowego Konkursu Tańca
„Taneczne Talenty” 2024 r.

 

 

Organizator

Stowarzyszenie Taneczne “Wspieramy Talenty”

 

Współorganizator:

 

Studio Tańca AT DANCE Tomasz Berkowicz

 Termin i miejsce imprezy:

9-10 Marzec 2024 r.

38-242 Skołyszyn 222

Hala Szkoły Podstawowej w Skołyszynie

 

Grupy wiekowe

 1. Maluchy - Mini Kids - do 7 lat (ur. 2017 r. lub później)
 2. Dzieci - Children - 8-12 lat (ur. 2016-2012 r.)
 3. Junior - 13-16 lat (ur. 2011 – 2008 r.)
 4. Młodzież – Youth - 17-20 lat  (ur. 2007 – 2004r.)
 5. Dorośli – Adult - pow. 20 lat    (ur. 2003 lub wcześniej)

W skład mini formacji, formacji oraz produkcji może wchodzić maksymalnie do 20% uczestników z kolejnej starszej grupy wiekowej. O przynależności do grupy wiekowej duetów decyduje wiek starszego z tancerzy.

 

Formy Taneczne:

 1. Solo
 2. Duety
 3. Mini Formacje 3-8 tancerzy
 4. Formacje 9 i więcej tancerzy

 

Limity Czasowe:

 1. Solo i Duety pomiędzy 1:00 a 2:00 minuty
 2. Solo i Duety FreeStyle Hip Hop pomiędzy 0:50 a 1:20 minuty
 3. Mini Formacje pomiędzy 2:00 a 3:00 minuty
 4. Formacje pomiędzy 2:30 a 4:00 minuty

UWAGA:

Taniec Współczesny i Jazz

 1. Solo i Duety             do 4:00 minut
 2. Formacje oraz Mini Formacje do 6 minut

 

Style / kategorietaneczne

 1. Street Dance – (Hip-Hop)
 2. Street Dance (Hip-Hop) Show
 3. Street Dance (Hip-Hop) Freestyle
 4. Show Dance
 5. Modern
 6. Taniec Jazzowy
 7. Taniec Współczesny
 8. Cheerleading
 9. Artystyczny Taniec Akrobatyczny
 10. Inne Formy Taneczne
 11. Taniec Klasyczny (BALET)

 

Kryteria oceniania

Sędziowie oceniają kreatywną choreografię, umiejętności techniczne i wyraz artystyczny, dobór repertuaru, muzyki oraz kostiumów, wykorzystanie innowacyjnych figur i elementów ruchowych(dostosowane do grupy wiekowej tancerzy).

 

Nagrody

Przewiduje się przyznawanie w ramach stylu i formy tanecznej wyłącznie miejsc 1, 2 lub 3 (medale złote-srebrne-brązowe) - Medale dla wszystkich uczestników oraz dyplom - Najniższe miejsce które może zająć uczestnik to 3. Jury może przyznać GRAND PRIX za wyjątkowo wysoki poziom prezentacji w danej formie tanecznej / stylu tanecznym.

 

Warunki Uczestnictwa

- 45 zł od uczestnika w mini formacji, formacji(za prezentację) – zgłoszenia do 1 marca,

oraz
- 50 zł od uczestnika w formach tanecznych solo i duety – zgłoszenia do 1 marca.

Wpłaty: wyślemy faktury po przyjęciu zgłoszenia lub pojawi się na stronie www.TomaszBerkowicz.pl bliżej terminów zgłoszeń

UWAGA! Po tym terminie organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia. Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia!

 • Każdy zespół prezentuje jeden układ taneczny w danej kategorii
 • Podkład muzyczny na pendrive należy dostarczyć minimum 1 godzinę przed prezentacją do stanowiska akustyka. Można również wysłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podkład taki powinien być opisany: nazwa zespołu (solisty, duetu) – forma taneczna – kategoria taneczna – kategoria wiekowa.
 • Każdy uczestnik może wziąć udział raz w każdej formie tanecznej (solo, solo freestyle, duet, duet freestyle, nimi formacji i formacji) w ramach danego stylu tanecznego, pod warunkiem opłacenia akredytacji (zgodnie ze zgłoszeniem)
 • Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt lub instytucji delegującej
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny
 • Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z akceptowaniem regulaminu!

 

Ochrona danych osobowych

 1. Zgłoszenie zespołu do udziału w przeglądzie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia w celu niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz 833 z późn. Zm.). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, miejscowości, nazwy zespołu i instytucji delegującej w celu publicznej promocji przeglądu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji prezentacji oraz publikacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych związanych z organizowanym przeglądem.

 

uwagi organizacyjne

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas przeglądu
 2. Bilet dla widzów w cenie 10 zł (dzieci do 10 lat bezpłatnie)
 3. Instruktorzy, oraz 1 opiekun na 15 dzieci, zespołu są gośćmi po wcześniejszym imiennym zgłoszeniu w karcie zgłoszeń.
 4. Organizator nie ubezpiecza uczestników
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników pozostawionych w garderobach
 6. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 7. Organizator NIE udostępnia listy zgłoszonych zespołów wcześniej niż w dniu turnieju.